Formát výuky KTM

U nás vyučujeme autentickú podobu KTM v súlade s pravidlami stanovenými jej autorom a Kinesio Taping® Association International (KTAI).

Podľa týchto pravidiel je svet rozdelený na určité teritóriá a pre každé takéto teritórium je stanovený výhradný zástupca KTAI, ktorý má za úlohu organizovať výuku metódy a súčasne je výhradným distribútorom originálnych Kinesio® produktov. Pre každé teritórium je tiež vybraný, vyškolený a po zložení predpísaných skúšok certifikovaný inštruktor. Tento inštruktor je oprávnený vyučovať KTM len vo svojom teritóriu. Inštruktor sa preukazuje certifikátom vydaným KTAI a podpísaným priamo Dr. Kenzo Kasem. Ku svojmu menu pripája titul CKTI (Certified Kinesio Taping® Instructor). Celosvetový zoznam inštruktorov nájdete na www.kinesiotaping.com.

Inštruktori pre SR a ČR  sú: PhDr. Michal Peroutka, CKTI. Certifikát nájdete tu.

DiS. David Valenta, CKTI.  Certifikát nájdete tu.

Výhradným zástupcom pre SR a ČR  je spoločnosť EUROSAD, s.r.o.

Výuka metódy je členená do celkov, ktoré na seba nadväzujú a záujemca o metódu ich musí absolvovať postupne. Výuka metódy je určená len pre odbornú zdravotnícku verejnosť.

KTM1/ KTM2 – základným formátom výuky KTM sú jednoddené kurzy Kinesio Taping® Fundamental a Kinesio Taping® Advanced.

KTM3 – nadväzujúci jednodenný kurz Kinesio Taping® Clinical concepts and Advanced Taping Methods. Tieto tri kurzy sú pre všetkých účastníkov rovnaké.

Ďalej potom nadväzuje šesť špecializovaných kurzov KTM4.

KTM4 – Neurological concepts
KTM4 – Myofascial massage concepts
KTM4 – Sport orthopedic concepts
KTM4 – Lymphatic concepts
KTM4 – Pediatrics concepts
KTM4 – Hand therapy concepts

Z týchto kurzov si záujemca môže vybrať jeden alebo niekoľko, podľa svojej odbornej špecializácie.

Po absolvovaní každého kurzu dostane účastník certifikát vydaný priamo KTAI, ktorý obsahuje špecifický kód. Držiteľ certifikátu je pod týmto kódom zanesený do celosvetovej databázy absolventov originálnych kurzov KTM. Táto jednotná evidencia umožňuje okrem iného aj to, aby záujemca o KTM absolvoval jednotlivé kurzy v rôznych krajinách podľa svojho záujmu. Pre každý termín všetkých kurzov KTM bude súčasne vystavený certifikát s kreditmi do systému celoživotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Výuka prebieha v českom jazyku a podľa originálnych skrípt KTAI, ktoré sú v angličtine. Záujemca o metódu nemusí mať pokročilé znalosti angličtiny, pretože inštruktor všetko preloží do češtiny a je daný dostatočný priestor pre písanie poznámok. Je však dobré zoznámiť sa s anglickou odbornou terminológiou používanou v skriptách. Účastník vzdelávania má možnosť po absolvovaní kurzu KTM1/KTM2 a KTM3 absolvovať online test v angličtine a získať celosvetovo platný certifikát CKTP (Certified Kinesio Taping® Practicioner).

Pri výuke všetkých kurzov KTM sú používané výhradne originálne Kinesio® tejpy.