KURZ  Kinesio Taping FOUNDATIONS (KTM1/2)

Základní dvoudenní kurz výuky uceleného terapeutického konceptu Kinesio Taping® Method.

V úvodu se dozvíte stručné,  důležité a hlavně pravdivé informace o historii metody a jejím autorovi.

Seznámíte se s možnostmi ovlivňování různých fyziologických systémů lidského těla pomocí stimulace kůže a díky tomu dosažení výborných terapeutických efektů. Dále jsou do výuky zařazeny základy  konceptu ošetření Epidermis-Dermis-Fascie – ve zkratce  EDF.

Naučíte se ošetřovat svaly a některé korekční techniky. Výuka pokračuje teorií, praktickým nácvikem a hodnocením mechanické, šlachové, ligamentózní a lymfatické korekce.

Výuka probíhá kombinací teorie a praxe. Všechny aplikace nejprve vysvětlí a ukáže instruktor. Pak následuje praktický nácvik jednotlivých technik na základě manuálních a pohybových hodnocení tak, aby se účastníci naučili používat aplikace co nejoptimálněji pro konkrétní diagnózy a byl tak zaručen nejvýhodnější terapeutický postup.

Účastníci mají dostatek času na praktický nácvik aplikací pod dozorem instruktora i na případné dotazy.

Výuka probíhá podle originálních skript  vydaných autorem metody a KTAI pro příslušné časové období (obsah skript se aktualizuje podle výsledků stále probíhajícího výzkumu metody).

Po absolvování kurzu dostanete přímo ze sídla KTAI mailem přístupový kód do databáze KTAI platný 60 dní ode dne doručení. 

Hlavní cíle kurzu KTM1/2

 • Rozlišit různé fyziologické systémy lidského těla, které se dají ovlivňovat pomocí kinesiotejpů Kinesio® Tex Tape.
 • Získat informace o jedinečných vlastnostech jednotlivých typů kinesiotejpů Kinesio Tex Tape a naučit se vybrat správný typ tejpu pro jednotlivé aplikace
 • Naučit se indikace a kontraindikace pro použití tejpů Kinesio® Tex Tape
 • Naučit se odpovídající Manual Direction Testy pro měkké tkáně a svaly
 • Naučit se Kinesio Screening Assesments pro identifikaci cílové oblasti těla pro léčbu
 • Naučit se správné aplikace Kinesio Epidermis, Dermis a Fascia tejpovacích technik
 • Naučit se různé druhy aplikací korekčních technik: fasciální, mechanická, prostorová, funkční, lymfatická, šlachová, ligamentózní a svalová korekce
 •  Porozumnět rozdílu mezi „underactive“ a „overactive“ svalovou korekci
 • Naučit se rozeznat odpovídající tah tejpu pro různé druhy korekčních technik
 • Porozumnět rozdílu mezi ligamentózní a šlachovou korekcí
 • Rozpoznat různé situace, při kterých se dají využít funkční korekce
 • Porozumnět rozdílu mezi „long and short oscilací“ a „side to side oscilací“ používanou při fasciálních korekcích
  kplus