PhDr. Michal Peroutka, CKTI

Fyzioterapeut, kondičný a osobný tréner
Osvedčenie k výkonu zdravotníckeho povolania bez odborného dohľadu v odbore fyzioterapeut.
Klinické pracovisko – NZZ Fascia Clinic Prague s.r.o., Praha a CRIMED Poděbrady
Externý vyučujúci JČU v Českých Budějovicích.

Absolvované kurzy
• Kinesio Taping® Method – KT1, KT2, KT3
• CKTP – Certified Kinesio Taping® Practicioner
• CKTI – Certified Kinesio Taping® Instructor – certifikovaný pro ČR a SR
• BLACKROLL® Master Trainer pre ČR a SR
• FMS level I. a II.
• Anatomy Trains I.
• Metóda Roswithy Brunkow
• Spiraldynamik® Basic Med
• Spiraldynamik® Intermediate I.
• Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa prof. Kollářa
• dosiahnutie úrovne “A”, “B”, “C”
• Propriofoot®
• Senzomotorická stimulácia a stabilizácia motorického systému
• Metóda Ludmily Mojžíšovej
• Športová fyzioterapia a tréning I.
• Športová fyzioterapia a tréning II.
• Testovanie a tréning funkčnej a dynamickej stabilizácie
• Kineziológia – patokineziológia dolnej končatiny a nohy
• BOSU® CORE, BOSU® Rehab, BOSU® Strenght, BOSU® vo fitness
• FLOWIN® CORE
• Integrated Power Stretch
• Postural dynamics
• Total body advanced
• a ďalšie

Osobné údaje

Počas vysokoškolského štúdia absolvoval dlhodobý študijný pobyt vo Fínsku na Kemi – Tornio University of Applied Sciences v Kemi – športová fyzioterapia a na klinike športovej fyzioterapie Fyziokulma.

V současnosti se podílí na dalším vzdělávání zdravotnických pracovníků jako certifikovaný lektor několika odborných vzdělávacích kurzů. Jedná se o tato témata:  Metoda Kinesio Taping®,  Fasciální terapie s pomůckami FAZER, VITALITY FLOSSING a BLACKROLL® Trainer. Podílí se i na výuce terapeutického konceptu Fascial Distortion Model jako asistent zahraničních lektorů.

Vo svojej praxi a výskumnej činnosti sa zameriava predovšetkým na problematiku športovej fyzioterapie, ortopedických, vertebrogénnych pacientov a prevenciu poškodenia pohybového aparátu u bežnej populácie i sportovců.

PhDr. Peroutka a Dr. Kenzo Kase – autor metody KINESIO TAPING