Kinesio Taping® Association International (KTAI)

KTAI založil v roku 1984 autor metódy Dr. Kenzo Kase a doposiaľ stojí v jej čele. Asociácia má sídlo v USA.

Hlavné úlohy KTAI:

• organizácia a vyhodnocovanie neustále prebiehajúceho vedeckého výskumu a klinického overovania účinkov aplikácií Kinesio Taping® Method na ďalšie diagnózy, ďalej potom testovanie a vývoj kinesio tejpov tomu zodpovedajúcich vlastností. Výskumný tím dnes tvorí nielen skupina špičkových lekárov, ale tiež odborníkov z iných oblastí – napríklad z odboru nanotechnológií, veterinárnych lekárov a pod. V súčasnej dobe sú týmto tímom KTAI prezentované novinky v oblasti Kinesio Taping® Method – technika EDF a Kinesio Equine® (špeciálny tejp pre kone)

• organizácia celosvetovo jednotného formátu výuky metódy Kinesio Taping® prostredníctvom tímu certifikovaných inštruktorov. Dr. Kenzo Kase má záujem na šírení svojej metódy do radov odbornej verejnosti na celom svete. Preto venuje maximálnu pozornosť kvalite výuky svojej metódy a osobne sa podieľa na výcviku, aj preverovaniu schopností certifikovaných inštruktorov KTAI. Zabezpečovanie priebežnej informovanosti inštruktorov o novinkách vo výskumu metódy, ich zapojovanie do výskumných úloh a tiež ich pravidelné preskúšavanie. Táto legálna forma výuky prebieha podľa jednotných skrípt. Formát vzdelávania, výukové skriptá, používaný obrazový a audio materiál i certifikáty, potvrdzujúce účasť na kurzoch a dosiahnutú úroveň vzdelania, sú celosvetovo chránené autorskými právami a ochrannými známkami. Legálna je teda výlučne výuka KTM podľa tohto formátu vzdelávania.

Kinesio Holding Corporation so sídlom v USA je organizáciou, ktorá vyrába originálne tejpy pod názvami Kinesio® Tex Classic a Kinesio® Tex Gold FP™, ktoré sú chránené ochrannými známkami, patentami a ™, a ako jediné sú autorom metódy určené pre aplikácie Kinesio Taping® Method.