Specialty Sports Orthopedic Concepts of the Kinesio Taping® Method – KTM4

Popis kurzu:

Kurz KTM4 je jednodenní se specializovanou tématikou. Podmínkou k účasti je absolvování námi organizovaného základního kurzu  KTM1/2. Při registraci nám napište kód z vašeho certifikátu za kurz KTM1/2 nebo alespoň jeho datum a místo konání.

Kurz KTMM4 Sports/Orthopedic je zaměřen na sportovní/ortopedickou problematiku. Během tohoto kurzu se budou účastníci zdokonalovat v aplikaci specifických postupů KTM v návaznosti na jednotlivé sportovní diagnózy. Účastníci se naučí kombinovat poznatky z kurzů KTM1/2 společně s nejnovějšími poznatky ze sportovní medicíny. Absolventi budou schopni nové vědomosti a dovednosti využívat při práci s profesionálními i amatérskými sportovci, pomohou jim ale i při terapii nesportujících pacientů.

Hlavní náplň kurzu: jak a proč využívat jednotlivé techniky/aplikace KTM v návaznosti na různé fáze hojení po úrazech kloubů, měkkých tkání a při posturálních disfunkcích. Díky získaným poznatkům budou absolventi schopni vytvořit individuální rehabilitační postupy v návaznosti na jednotlivé fáze hojení, různé druhy sportovních úrazů a specifické požadavky konkrétního sportu, který pacient provozuje.

Dále se absolventi naučí využívat KTM pro:

 • Běžné atletické úrazy
 • Rozpoznání “lokálních” “globálních” problémů
 • Léčbu přetížených tkání
 • Léčbu příčin symptomů
 • Zlepšit klinický stav sportovce v návaznosti na jeho sportovní výkon
 • Integrovat Kinesio Taping Method do rehabilitačních plánů již od vzniku úrazu, v průběhu jednotlivých fází hojení úrazu, rehabilitace až po návrat k běžné pohybové aktivitě
 • Osvojit si nejaktuálnější trendy v oblasti Kinesio Taping Method v návaznosti na aktuální poznatky ze sportovní medicíny

         OSNOVA KURZU

 • Úvod
 • Fáze hojení, integrace Kinesio Taping Method do tvorby rehabilitačních plánů
 • EDF opakování
 • AC skloubení – Akutní, Subakutní, Remodelační fáze – praktické aplikace
 • Motorická kontrola
 • Instability ramenního pletence – Akutní, Subakutní, Remodelační fáze – praktické aplikace
 • Syndromy přetížení
 • Bicipitalní Tenosynovitida – Akutní, Subakutní, Remodelační fáze – praktické aplikace
 • ACL úrazy – Akutní, Subakutní, Remodelační fáze – praktické aplikace
 • Oběd
 • Mediální Epikondylitída – Akutní, Subakutní, Remodelační fáze – praktické aplikace
 • Vymknutí zápěstí – Akutní, Subakutní, Remodelační fáze – praktické aplikace
 • Turf Toe – Akutní, Subakutní, Remodelační fáze – praktické aplikace
 • Fraktura 5. Metatarzu – Akutní, Subakutní – praktické aplikace
 • Piriformis – Akutní, Subakutní, Remodelační fáze – praktické aplikace
 • SI kloub – Akutní, Subakutní, Remodelační fáze – praktické aplikace
 • Otázky / Diskuse, Ukončení kurzu