História

Kinesio Taping ® Method je ucelená liečebná metóda, ktorá umožňuje naštartovať auto reparačné schopnosti organizmu pôsobením pružnej tejpovacej pásky – kinesiotejpu – špecifických vlastností zvonku cez pokožku, bez pridaných farmakologických prípravkov.

Autorom metódy je vedec japonského pôvodu Dr. Kenzo Kase (Doctor of Chiropractic, Certified in Acupuncture, Moxibustion). Dr. Kase hľadal možnosť urýchlenia a optimalizácie liečby svojich pacientov predĺžením jej pôsobenia do obdobia medzi jednotlivými návštevami u terapeuta. Od počiatku využíval svoje znalosti západnej a východnej medicíny. Začal experimentovať s vtedy dostupnými pevnými tejpami, ale bez významných klinických výsledkov. Pretože autor vychádzal tiež z poznatkov vedy kineziológie, hľadal materiál, ktorý by neobmedzoval voľný pohyb a na organizmus by pôsobil ako dotyk ľudských prstov. Podarilo sa mu vynájsť unikátny pružný textilný materiál, ktorý túto požiadavku spĺňa a má vlastnosti podobné vlastnostiam ľudskej kože. Toto bol začiatok liečebnej metódy, ktorá prináša celkom nový prístup k liečbe a prevencii. Spočiatku bola táto metóda využívaná predovšetkým pri liečbe pohybového aparátu.

Dr. Kase ako autor novej liečebnej metódy a vynálezca pružných kinesio tejpov využil svoje autorské práva a svoje vynálezy pomenoval. Nová liečebná metóda dostala meno Kinesio Taping®, pružné tejpy pomenoval Kinesio® Tex Tape. Svoje autorské práva chráni celosvetovo platnými ochrannými známkami a patentmi. Názov Kinesio® je naviac obchodnou známkou pre pružné kinesiotejpy určené k terapeutickým účelom a pre všetky ostatné produkty spoločnosti Kinesio Holding Corporation so sídlom v USA. Technológiu výroby svojich pružných tejpov autor nikdy nepredal inej spoločnosti, preto ostatné pružné tejpy iných výrobcov, ktoré sa postupne objavujú na trhu, nemajú totožné vlastnosti.

Prečo a ako vlastne metóda Kinesio Taping® funguje?

Zjednodušene možno povedať, že v oblasti podkožia (subcutis) je priestor, v ktorom sa nachádzajú receptory bolesti, krvné a lymfatické riečisko a pod. Pri akejkoľvek tkanivovej traume reagujú tkanivá zápalovou reakciou. Vzniká lokálny opuch, ktorý spôsobí narušenie toku telesných tekutín a nárast tlaku v podkoží. Tým sú tiež aktivované receptory bolesti. Aplikáciou kinesio tejpu dôjde k elevácii kože a zväčšeniu priestoru podkožia. Pominie tlak na receptory bolesti a tá rýchlo odoznieva. Súčasne sa zlepšuje tok telesných tekutín v podkoží a štartuje sa tak auto reparačná schopnosť organizmu. Prostredníctvom stimulácie proprioreceptorov sa tak reguluje svalové napätie a zlepšuje funkcia kĺbov, dochádza k aktivácii nervového a obehového systému. Dr. Kase spolu so svojim tímom pri výskumoch potvrdil, že nový pružný Kinesio® tejp je naozaj schopný ovplyvniť svaly a spojivové tkanivá zvonku cez pokožku.

Nová metóda bola spočiatku využívaná predovšetkým ortopédmi a chiropraktikmi. K prvému hromadnému využitiu metódy došlo počas Olympijských hier v Soule, kedy japonský olympijský volejbalový tím využil metódu Kinesio Taping® ako prevenciu svalových a kĺbových poškodení. Od tej doby sa táto metóda začala veľmi rýchlo šíriť do celého sveta. Hlavným dôvodom je samozrejme skutočnosť, že terapeutické výsledky sú od počiatku vynikajúce. Veľmi podstatnú rolu ale hrá pravidelná masívna celosvetová reklama, ktorú zaisťujú televízne prenosy zo športových súťaží. Aj dnes patria komentáre o tejpovaní rôznych poranení medzi hlavné informácie o športovcoch pri vrcholových akciách. Táto, vlastne bezplatná reklama spôsobila obrovský dopyt po tejpovaní, ktorý je dôvodom jej nekontrolovateľného šírenia bez súhlasu autora. Preto v týchto prípadoch bez odborne správnych informácií a skutočne originálnych Kinesio® tejpov dochádza ku skresľovaniu informácií o metóde, v niektorých prípadoch až k jej odbornej devalvácii.

Jedným z cieľov tohto webu je poskytnúť všetkým záujemcom o metódu autentické, neskreslené a hlavne aktuálne informácie, ktoré o svojej metóde a výsledkoch jej ďalšieho klinického skúmania poskytuje odbornej verejnosti jej autor.

Hlavné indikácie metódy Kinesio Taping ®

Podľa doterajších poznatkov pri preventívnom a liečebnom využívaní metódy i podľa neustále prebiehajúceho výskumu je dnes metóda využívaná predovšetkým v týchto prípadoch:

• bolesti chrbta (krčná, hrudná aj bedrová chrbtica)

• svalové a úponové bolesti, traumy a zápaly

• bolesti hlavy – predovšetkým migrény

• distorzia a dislokácia kĺbov

• skolióza, a to aj v detskom veku

• artróza

• epikondylitída – tenisový, golfový a oštepársky lakeť

• problémy s achillovou šľachou

• syndróm karpálneho tunela

• problémy s nožnou klenbou

• lymfedémy a opuchy

• optimalizácia a urýchlenie liečby po ortopedických operáciách

• liečba a hojenie jaziev

• gynekologické problémy

• neurologické problémy a rada ďalších

V súčasnej dobe predstavujeme novinku v Kinesio Taping® Method – koncept EDF

Dr. Kenzo Kase spolu so svojim tímom uzatvorili ďalší takmer 30 ročný klinický výskum a predstavili svetu celkom novú a unikátnu liečebnú metódu, ktorú nazvali EDF (Epidermis-Dermis-Fascie). Rovnako ako v počiatkoch kinesio tapingu musel Dr. Kase vynájsť nový materiál, ktorý by umožňoval realizovať jeho predstavy. Aj pre túto metódu musel vynájsť kinesio tejp nových vlastností. Jej neoddeliteľnou súčasťou je kinesio tejp, ktorý predstavuje ďalšiu generáciu kinesiotapingu. Dostal názov Kinesio® Tex Gold FP™. Svojou jemnosťou a priedušnosťou pripomína ľahký dotyk ľudského prstu a ešte lepšie napĺňa pôvodnú víziu Dr. Kaseho. Technológia výroby je chránená patentom. Táto novinka v Kinesio® tejpoch vďaka svojim vlastnostiam tiež rozšírila okruh pacientov o deti a seniorov s tenkou, jemnou pokožkou.

V súčasnosti sú známe len tieto zdravotné kontraindikácie metódy Kinesio Taping®:

• poškodená pokožka a otvorené poranenia
• zápalové ochorenia kože
• malígne tumory
• problémy s kŕčovými žilami a krvným riečiskom