TERMÍNY KURZOV

POZOR: Metoda KINESIO TAPING®  je chráněna autorskými právy. Absolventi kurzů  nejsou oprávněni metodu KTM školit, vyučovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem za úplatu dále šířit. Všichni účastníci kurzu jsou povinni podepsat PROHLÁŠENÍ, ve kterém svým podpisem potvrzují, že byli o tomto zákazu informováni. Bez podpisu tohoto prohlášení není účast na kurzu možná.

Školiace pracovisko v SR:
BRATISLAVA – Fyzioklinik s.r.o. , Mlynské Nivy 61/A.  Toto pracoviště je současně naším subdistributorem originálních tejpů značky KINESIO® pro SR

Školiace pracovisko v ČR:
PRAHA – Fascia Clinic Prague, Honzíkova 670/14, Praha 10 – Dolní Měcholupy
PELHŘIMOV – NZZ Fit Farma, Vlásenická ulica (tu je možné zaistiť ubytovanie priamo v objekte).
V prípade záujmu je možné zorganizovať kurz aj na vašom pracovisku. Podrobnosti v tomto prípade dohovárame individuálne cez email info@kinesio-czech.cz
Lektori: PhDr. Michal Peroutka, CKTI  a DiS. David Valenta, CKTI, oba certifikovaní pro ČR a SR

Vypísané termíny

Slovenská republika

TERMÍN PŘIPRAVUJEME    Kurz KTM1/2. Místo konání Bratislava, FYZIOKLINIK s.r.o., Mlynské Nivy 61/A

Výučba prebieha  po oba dni v čase od 9-18 hodin. Cena kurzu je 280 eur. Studentům medicíny, fyzioterapie a VŠ  oborů, které připravují specialisty z oblasti sportu,  poskytujeme po předložení dokladu o studiu slevu. Podmínkou účasti studentů na kurzu je absolvování zkoušky z anatomie v rámci stávajícího studia. Studentská cena je 250 eur

SPECIALIZOVANÝ KURZ KTM4 – téma SPORT, ORTOPEDIE   

TERMÍN   PŘIPRAVUJEME       Registrovat se můžete až po absolvování námi organizovaného kurzu KTM1/2 – dokládáte číslem z příslušného certifikátu. Výučba prebieha v čase 9-17 hodin. Cena kurzu 170 eur.

Česká republika – základní dvoudenní kurz KINESIO TAPING FOUNDATIONS  (KTM1/2)

TERMÍN 15.-16.6.2024. Místo konání Praha, Fascia Clinic Prague, Honzíkova 670/14, Praha-Dolní Měcholupy

Výuka probíhá v době 9-18 hodin po oba dny. Cena kurzu je 7500,- Kč. Studentům medicíny, fyzioterapie a VŠ oborů, které připravují specialisty z oblasti sportu, poskytneme po předložení dokladu o studiu slevu. Podmínkou účasti studentů na kurzu je absolvování zkoušky z anatomie v rámci stávajícího studia. Studentská cena je 6500 Kč. ABSOLVENTŮM KURZŮ KTM KONANÝCH NA ÚZEMÍ ČR JSOU ZAPOČÍTÁVÁNY KREDITY dle  pravidel platných na území SR pro vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Ako sa prihlásiť?

Na kurz sa registrujte TU vyplnením prihlasovacieho formulára. Prípadne môžete poslať prihlášku na email info@kinesio-czech.cz.

Do prihlášky uveďte požadované údaje. Venujte tomu, prosím, pozornosť. Jedná sa o údaje, ktoré budete mať na certifikátoch a dokladoch o zaplatení poplatku za kurz.

Záujemcovia o účasť v nadväzujúcich kurzoch uvedú navyše miesto a dátum konania predchádzajúceho kurzu a špecifický kód opísaný z certifikátu do kolónky pre poznámky.

Študenti sa môžu zúčastniť  úvodných kurzov, musia mať úspešne absolvovanú skúšku z anatómie. Studentům poskytujeme slevu z ceny kurzu po předložení požadovaných dokladů

Po zaslaní prihlášky dostanete emailom údaje k platbe, prípadne informáciu, že zvolený termín je už obsadený.

Po prijatí platby na účet vám záväzne potvrdíme účasť na kurze.
Odporúčame neváhať s prihlásením na vami zvolený kurz. Počet miest na kurzoch je obmedzený. Miesto na kurze je záväzne rezervované až po prijatí platby a to v poradí, v akom boli platby pripísané na účet.

V prípade, že sa zo závažných dôvodov nebudete môcť kurzu zúčastniť, informujte ihneď organizátora na info@kinesio-czech.cz. V týchto prípadoch s vami dohodneme náhradný termín. Poplatky za kurz nevraciame.
Ak bude kurz zrušený z dôvodov na strane organizátora, dohodneme s vami buď náhradný termín alebo vrátenie peňazí.

Kvalifikačné predpoklady účastníkov kurzu:
Kurzy KTM sú určené pre lekárov a nelekárske zdravotnícke odbory. Nie sú určené pre laickú verejnosť. Po novom sa kurzu KT1/KT2 môžu zúčastniť aj študenti medicíny a vybraných zdravotníckych odborov a to po zložení skúšky z anatómie.

Čo obsahuje cena kurzu:
– originálne výukové skriptá pre zvolený typ kurzu vydané KTAI
– dostatočný počet originálnych Kinesio Tex tejpov
– medzinárodne platný certifikát vydávaný KTAI
– trvalú zľavu  z bežnej ceny tejpov uvedenej v našom e-shope www.sportmedic.cz.
– v prípade absolvovania kurzov KT1/KT2, kód umožňujúci 60 denný prístup do on-line databázy KTAI.

Čo potrebujete na kurz:
– ostré nožnice
– písacie potreby
– športové oblečenie a obuv
– športovú spodnú bielizeň.

Zakončenie kurzu:

– jednotlivé kurzy nie sú zakončené skúškou

– po absolvovaní každého kurzu získate medzinárodne platný certifikát vydaný KTAI se sídlem v USA

– po absolvovaní kurzu KTM1/2 má účastník možnosť zložiť on-line neplatený test, ktorý vyhodnocuje priamo KTAI a získať titul Certified Kinesio Taping® Practitioner (CKTP).

POZOR

Počas každého kurzu máte možnosť zakúpiť originálne Kinesio® Tex tejpy so zľavou z bežnej ceny uvedenej v našom e-shope www.sportmedic.cz.

Zľavu z bežnej ceny poskytujeme našim absolventom natrvalo. Podrobnosti pre získanie zľavy pre absolventov nájdete v e-shope www.sportmedic.cz.

KONTAKTY

Autorizovaný zástupca KTAI pre ČR a SR

EUROSAD s.r.o. Val č. 3, IČO: 62503910

email: info@kinesio-czech.cz, e-shop www.sportmedic.cz

Certifikovaný lektor:

PhDr. Michal Peroutka, CKTI pre ČR a SR
email:info@kinesio-czech.cz
www.kinesio-czech.cz