Kinesio Taping® Advanced Techniques and Clinical Reasoning – KTM3

TENTO KURZ JE ZRUŠENÝ OD 1.1.2024 V SOULADU SE ZMĚNOU OSNOV VÝUKY METODY

Jednodenný kurz, ktorý nadväzuje na základný KTM1/ KTM2. Kurz je možné absolvovať najskôr 6 týždňov po absolvovaní KTM1 /KTM2. Počas tejto doby majú absolventi  priestor pre získanie vlastných praktických skúseností s Kinesio Taping® Method.

Na začiatku kurzu KTM3 je priestor na zopakovanie základných princípov a techník Kineiso Taping® Method. Počas tohto nadväzujúceho osemhodinového kurzu sa naučíte nadväzujúce techniky aplikácie Kinesio Taping® Method na ďalšie diagnózy. Predovšetkým sa jedná o tieto diagnózy: impigement syndróm, whiplash, chondromalacie patelly, ošetrenie jaziev, nadväzujúce techniky fasciálnej a lymfatickej korekcie.

Účastníci v tomto kurze získajú pokročilé informácie o novej technike spadajúcej pod Kinesio Taping® Method – EDF (Epidermis – Dermis – Fascia) a naučia sa túto techniku využívať v praxi.

Po absolvovaní kurzu KTM3 je možné absolvovať bezplatný on-line test prostredníctvom Kinesio Taping® Association International a stať sa tak Certified Kinesio Taping® Practitioner. Viac informácií získate v sekcii „Formát školenia“.